Latvijas Sociālo reformu biedrības

 

jautājumi 10. Saeimas deputāta kandidātam:

1) vai Jūs zināt, ka Latvijā ir atcelts un vairs neeksistē sociālais nodoklis [kopš 01.01.1998.] ?

 

2) kāpēc 14 gadu laikā Latvijā nav ratificēti sociāli taisnīgas valsts pamatprincipi jeb t.s. Rietumu vērtības, kuras deklarē 1996. gada Eiropas Pārstrādātā Sociālā harta?

 

3) ko Jūs darīsiet, lai panāktu Rietumu vērtību - 1996. gada Eiropas Pārstrādātās Sociālās hartas pamatprincipu - ratifikāciju Saeimā pilnā apjomā ?

 

4) vai Jūs prasīsiet valdībai rīkot referendumu par pensionēšanās vecuma celšanu? Vai prasīsiet piesaistīt pensionēšanās vecumu dzīves vidējam ilgumam, dzīves kvalitātei u.c. Rietumvalstīs pieņemtiem kritērijiem?

 

5) vai Jūs prasīsiet valdībai atmaksāt sociālās apdrošināšanas uzkrājumam no tā nelikumīgi, ar apdrošināšanu nesaistītiem mērķiem izmaksāto naudu ? [ap vienu miljardu latu 2006.-2010. gadu laikā]

 

6) vai Jūs prasīsiet nošķirt sociālās apdrošināšanas budžetus no valsts pamatbudžeta ?

 

7) vai Jūs prasīsiet investīcijām piesaistīt nevis ārzemju, bet gan iekšējos kapitāla resursus? Tajā skaitā – Latvijas tautsaimniecībā var ieguldīt 350 līdz 450 miljonus latu ik gadus no iemaksām pensiju 2. līmeņa uzkrājumā (nosacījums - ja atjauno agrāko 9% iemaksu likmi).
Vai prasīsiet atjaunot soc. apdrošināšanas iemaksu 9% likmi pensiju 2. līmenī?

 

Paskaidrojums:

1996. gada 3. maijā Strasbūrā tika atvērta parakstīšanai Eiropas Pārstrādātā Sociālā harta, kuras 31 pants deklarē t.s. Rietumu vērtības sociālajā jomā.

Šīs Hartas pantu teksts un būtība atšķiras no agrākās 1961. gada Eiropas Sociālās hartas.

2001. gada 6. decembrī 7.Saeima ratificēja [novecojušās] 1961. gada Sociālās hartas 10 pantus (no 19 pantiem). Nav zināmi iemesli, kādēļ neskatīja Pārstrādāto Sociālo hartu.

1997. gada 1. oktobra likums „Par valsts sociālo apdrošināšanu” sociālā nodokļa vietā ieviesa no 01.01.1998. obligāto sociālo apdrošināšanu, kam ir pilnīga cita juridiskā daba un konsekvences nekā nodokļiem. Nedrīkst segt izmaksas, kas nav paredzētas apdrošināšanā,  kā arī nevar veikt izmaksas personām, kuras nav veikušas apdrošināšanas iemaksas:

3.pants. Sociālās apdrošināšanas jēdziens un pamatprincipi
(2) Sociālās apdrošināšanas pamatprincipi paredz:
1) solidaritāti starp sociālās apdrošināšanas iemaksu veicējiem (turpmāk — maksātāji) un sociālās apdrošināšanas pakalpojumu saņēmējiem (turpmāk — pakalpojumu saņēmēji);
2) sociālās apdrošināšanas līdzekļu izmantošanu tikai sociālās apdrošināšanas pakalpojumiem saskaņā ar likumu.

Pārejas noteikumi

4. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par sociālo nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 7., 15.nr.)